parallax background

Book a space

  Co-working at Triple City is about belonging to a community by becoming part of a productive and collaborative environment that supports, connects and helps you in finding clients, partners and new markets.

  The Business Terminal is a physical structure and virtual platform organized in three sub-units, where each of them operates in the form of a "one stop shop", offering personalized solutions for businesses, at all stages of their life cycle.

  Digi HUB is an innovative, physical and virtual approach, organized in three units, to accelerate the development of digital businesses, open innovation and support in commercialization and prototyping your ideas.

  Creative Garage raises the "cluster" of creative economies by installing in its structure laboratories to promote creative industries, creative people and creative cities and is open to anyone who wants to enter and operate in it.

  logo academy

  At the center of our work and effort is the creation of a mechanism that promotes entrepreneurship in all stages of its development (idea – test – startup – accelerate – growth) and support them in all.

  Professional training in a multidisciplinary ecosystem drives all the tenants and not only them to explore different skills from different areas that will help them succeed in a challenges future and vibrant market change

  Memberships

  Discover our membership options and choose what fits you best.

  Day Pass

  5 €

  • Access: 8:00 – 20:00
  • Unlimited high-speed Wi-Fi
  • Locker
  • Office amenities (printer, fax, scanner)

  Shared desk

  100 € Monthly

  • Access: 8:00 – 20:00
  • Unlimited high-speed Wi-Fi
  • Locker
  • Office amenities (printer, fax, scanner)
  • Mailing address

  Fixed Desk

  120 € Monthly

  • Access: 8:00 – 20:00
  • Private Desk
  • Unlimited high-speed Wi-Fi
  • Locker
  • Office amenities (printer, fax, scanner)
  • Meeting room access
  • Library access
  • Mailing address

  Private Office

  On Demand

  • Access: 8:00 – 20:00
  • Private Desk
  • Unlimited high-speed Wi-Fi
  • Office amenities (printer, fax, scanner)
  • Unlimited meeting room access
  • Unlimited Lockers
  • Mailing address

  Virtual Office

  40 € monthly

  • Office Address
  • Mailbox Service
  • Business Registration Address
  • 5 Hours of Physical Office Meeting per Month

  Ask for Services

   OUR SERVICES

   TRIPLE CITY: Ne jemi nje grup i apasionuar multidisiplinar individesh te cilet kane ngritur dhe mbeshtesin një sërë programesh dhe iniciativash në shërbim te studentëve, të diplomuarve, sipërmarrësve, startup-eve dhe SME-ve, profesionisteve te lire dhe artisteve.

   COWORKING

   Më shumë se sa hapësira për zyra.
   Me ne ju bëheni pjesë e një mjedisi produktiv dhe bashkëpunues që ju mbështet profesionalisht, ju lidh me një rrjet lokal dhe global profesionistësh e mundësish. Duke ofruar një infrastrukturë të sofistikuar dhe anëtarësim fleksibël, Triple City është mënyra inovative e punës.

   1. Working Space
   2. Common Facilities
   3. Equipment and Technologies
   4. Support Services

   SHËRBIME PËR BIZNESIN

   Zgjidhje të personalizuara dhe efektive per bizneset.
   Krijuar si qendër me një ndalesë në mbështetje të sipërmarrjes, ne ofrojm një gamë të gjerë shërbimesh për zhvillimin e mëtejshëm të biznesit si prsh. teknika të komercializimit, menaxhimit dhe adrministrimit operacional, kërkimit të tregut, këshillimit të menaxhimit, etj.

   1. Business Development Services
   2. Business Growth Capital
   3. Digital Business & Marketing
   4. Website Development

   STARTUP: INKUBIM DHE AKSELERIM

   Ofrojmë një paketë të plotë inkubimi dhe akselerimi për startup-et.
   Ekspertët vlerësojnë aplikacionet e dorëzuara çdo tremujor dhe u dërgojnë startup-ve të pranuara një ftesë pitching. Ekipet fituese inkubohen në hapesirat tona për një vit. Programet e Akselerimit 3 mujore, synojne stabilizimin, rritjen, financimin dhe zhvillimin e biznesit ne nje stad tjeter.

   1. Proof of Concept
   2. Pitch your Startup
   3. Start a Startup
   4. How to Fund your Startup

   NDERTIMI PROTOTIPIT - LAB e HUB

   Punishtet per te ideuar dhe testuar ide dhe sherbime novatore
   Punishtet prezantojne praktikat më të mira dhe përcaktojne prioritetete teknologjike bazuar në ndikimet ekonomike po keshtu maker space ofrojne një platformë për inovacionin teknologjik që lidh nyjet përmes një ekosistemi nderveprues.

   1. MVP Development
   2. Prototyping
   3. Commercializing
   4. Licensing & Copyright

   KOMUNITET, RRJET DHE EVENTE

   Ngjarje inovative për të frymëzuar, komunikuar dhe krijuar përvoja.
   Ngritja e nje komuniteti aktiv dhe atmosfere sfiduese eshte thelbi i punes sone. Triple City ofron shërbime të personalizuara ne nje forme kreative e permbajtje novatore, panvarësisht nëse është një konferencë, një panair komercial, prezantimi i produktit ose event kulturor.

   1. Networking Events
   2. Leisure Activities
   3. Community
   4. Global Outreach

   MBESHTETJE PER INOVACIONIN DHE KREATIVITETIN

   Zgjidhje kreative per nje te ardhme dixhitale
   Inovacioni, kreativiteti dhe sipërmarrja janë gjeneratoret per nje ekonomi konkuruese. Mbeshtesim risite në teknologji dhe kreativitet në fazat e hershme dhe të rritjes permes ofrimit te hapesirave fizike te punes, paisjeve dhe teknologjive, sherbimeve dhe mbeshtetjes teknike e profesionale.

   1. Applied Research
   2. Open Innovation
   3. Living Lab
   4. QA Testing Services

   TRAJNIM DHE AFTESIM PROFESIONAL

   Fuqizim professional dhe aftesim per tregun e punës.
   Programe të trajnimit dhe mentorimit për sipërmarrësit e rinj, profesioniste të pavarur, student dhe të diplomuar jane të lidhura me sipërmarrjen, inovacionin dhe kreativitetin. Permes kualifikimit te vazhduar ne synojme te rrisim konkurueshmerine e komunitetit tone ne nivel professional.

   1. Professional Skills
   2. Soft Skills
   3. TVET
   4. Lifelong Learning

   MENAXHIMI CIKLIT PROJEKTEVE

   Ideim, Aplikim dhe Zbatimi i projekteve zhvillimore
   Ne zhvillojme një gamë të gjerë projektesh në fushën e sipërmarrjes, kreativitetit dhe inovacionit. Sipermarrja rinore ose e gruas, integrimi social dhe ekonomik, punesimi e vetpunesimi jane disa nga temat me te zhvilluara ne komunitetin tone.

   1. Idea – Planning - Design
   2. Funding – Preparation - Initiation
   3. Implementation – Management – Execution
   4. Monitoring – Controlling – Closure

   Community

   Designers. Programmers. Artists. Business people. They are here.

   Vivamus in diam turpis. In condimentum maximus tristique.

   Read More

   Invite friends and team

   Vivamus in diam turpis. In condimentum maximus tristique.

   Read More

   Virtual Tour

   Contact Us

    X