KRIJUES

Testo produkte e sherbime te reja

STARTUP/KOMPANI

Burime, mbeshtetje dhe sherbime

INVESTITOR

Financo sipermarrjet dhe inovacionin

PROFESIONIST

Çojeni projektin tuaj në nivelin tjetër

AKADEMIK

Transfero njohurite dhe aftësite

QEVERISJA

Sfidat ne transformimin dixhital
parallax background

REZERVO NJE HAPESIRE

  BURIME DHE MBESHTETJE

  Jemi nje ekosistem aktiv në nxitjen e sipërmarrjes dhe inovacionit duke ofruar mbështetje, burime dhe sherbime për profesionistet e lire, krijuesit dhe bizneset e vogla. Lehtësojme aksesin në financim, mentorim si dhe ndihmojnë sipërmarrësit të perballen me sfidat.

  KËRKO SHËRBIME DHE MBËSHTETJE

   PUNISHTE DHE LABORATOR

   Do te jene vatra për nxitjen e inovacionit e sipërmarrjes në epokën dixhitale duke i lejuar përdoruesit të modelojnë, prodhojnë dhe testojnë me materiale dhe teknika të ndryshme. Baza te transformimit dixhital dhe komercializimit te produkteve dhe sherbimeve te reja.

   MBESHTETJE PER STARTUP DHE NVM

   Burime, Sherbime dhe infrastrukture mbeshtetese per sipermarresit e rinj

   Ne u japim mbështetje dhe burime, shërbime dhe udhëzime sipërmarrësve dhe kompanive të fazës së hershme për t’i ndihmuar ata të fillojnë, të rriten dhe të kenë sukses në sipërmarrjet e tyre.


   ADERO DHE INFORMOHU

   ...


   Virtual Tour